View photo
 • #decor
 • il y a 20 heures
 • 18884
View photo
 • #tea
 • il y a 2 jours
 • 1
View photo
 • #allstar
 • il y a 2 jours
 • 799
View photo
 • #animation #badge
 • il y a 5 jours
 • 2
View photo
 • #chat #social
 • il y a 6 jours
 • 140

Đừng xem ý tưởng là vũng nước để giữ khư khư và dùng nhín nhín. Ngược lại, ý tưởng càng được chia sẻ, càng được nói ra, ý tưởng càng đầy, càng nhiều thêm.

(via chuyencuabeo)
View quote
 • #idea
 • il y a 6 jours
 • 59
View photo
 • #decor
 • il y a 6 jours
 • 301
View photo
 • #tea #gift #fhotoroom #quote
 • il y a 6 jours
View photo
 • #animation
 • il y a 1 semaine
 • 417
View photo
 • #đàn ông #đàn bà
 • il y a 1 semaine
 • 31
x